Over de LHV

De Praktijkmatch is een product van de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Vereniging van en voor alle huisartsen

Als huisarts heb je een prachtig vak en verdien je een sterke positie in de zorg. Daarom zetten wij ons elke dag met hart en ziel in voor jouw belangen.

De LHV is van en voor alle huisartsen, in alle werkvormen, carrièrefasen en regio’s. Elke huisarts en elke huisartsenpraktijk is uniek. We vinden het belangrijk dat we als vereniging naadloos aansluiten bij jouw wensen als huisarts en bij de ontwikkelingen in de zorg. We willen een laagdrempelige vereniging zijn, met een gelijkwaardig lidmaatschap en zeggenschap voor alle leden. Daarbij vinden we het belangrijk om herkenbaar, benaderbaar en betekenisvol te zijn voor alle huisartsen. We willen dat je je herkent in de LHV en je je bij ons thuisvoelt. Dat je ziet en voelt dat de LHV jouw belangen goed behartigt en dat je je optimaal door ons ondersteund voelt.

Om een sterk huisartsengeluid te kunnen laten horen en jou als huisarts optimaal te kunnen ondersteunen, werken we nauw samen met andere huisartsenorganisaties, landelijk en regionaal.

Meer weten?

Wil je meer weten over de LHV? Bekijk onze website lhv.nl. Ben je geïnteresseerd in de producten en diensten van de LHV of vind je een sterke belangenbehartiger belangrijk? Word lid!